Fællesudgifter 2022

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en 5% stigning i a'conto betalinger. Med virkning fra 1. januar 2022 vil de samlede årlige a´conto betalinger være kr. 14.294.272 i forhold til 2020 svarende til kr. 13.613.592.

Det foreslåede giver følgende a´conto betalinger i regnskabsåret 2021/2022, med forbehold for en mindre afrunding ved den månedsvise udregning af a´conto-beløbene:

Type

Fordelingstal

Antal

A´conto pr. måned

Budget

 

 

 

(1/1 2021)

(1/1 2022)

2021/2022

 

 

 

 

 

 

1 værelse

(0,80)

24

908

953

268.042

1½ værelse

(1,20)

300

1.362

1.430

5.025.780

2 værelse

(1,50)

24

1.701

1.786

502.135

3½ værese

(2,05)

276

2.325

2.441

7.892.910

Garager

(19,00)

1

21.550

22.628

265.065

 

 

 

 

 

 

Samlet a´conto bidrag 2021/2022

 

 

13.953.932


Se Regnskabets hovedtal og vandforbrug 2020/21 her.   
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski
Benløseparken 163 2. tv.
4100 Ringsted
Tlf. 24 95 49 07
Mail: allandreniszwski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.