Fællesudgifter 2024

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en 10% stigning i a'conto betalinger. Med virkning fra 1. januar 2024 vil de samlede årlige a´conto betalinger være kr. 16.193.747 i forhold til 2023 svarende til kr. 14.721.588.

Det foreslåede giver følgende a´conto betalinger i regnskabsåret 2023/2024, med forbehold for en mindre afrunding ved den månedsvise udregning af a´conto-beløbene:

Type

Fordelingstal

Antal

A´conto pr. måned

Budget

 

 

 

(1/1 2023)

(1/1 2024)

2023/2024

 

 

 

 

 

 

1 værelse

(0,80)

24

982

1080

296.957

1½ værelse

(1,20)

300

1.473

1.620

5.567.940

2 værelse

(1,50)

24

1.840

2.024

556.416

3½ værese

(2,05)

276

2.514

2.765

8.742.686

Garager

(19,00)

1

23.307

25.638

293.668

 

 

 

 

 

 

Samlet a´conto bidrag 2023/2024

 

 

15.457.667


Se Regnskabets hovedtal og vandforbrug 2022/23 her.        
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.