Dagsorden og referat fra Ejerforeningen bestyrelsesmøde nr. 3 2018.
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 21-06-2018 15:32:28
Kategori: Generelt
     

Benløseparkens Ejerforening
Den 23. maj 2018


Tilstede:                    Per G. Hansen           PH       GH-Ejendom.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.   61,st.tv.

                                 Nebile Sanli                NS       BP. 117, 1.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

 

Fraværende:            Steen J. Andersen      SA       BP.181, 2.tv.

 

Gæst:                       Niemann Bejerholm   NB       Administrator.

 

 

Referat afbestyrelsesmøde nr. 3 / 2017-2018

 

1.   Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referataf bestyrelsesmøde nr. 2 blev godkendt og underskrevet.

2.    Haveprojekt / Opfølgning afforårstur.
Udskiftning af hækken ved nord-vejen til entoradet bøgehæk er udsat årsagen er at entreprenøren mangledeat færdiggøre arbejdet fra opgravning af varmerørs udskiftningen, det er forsent nu at plante ny hæk. Henlæggelse af jord på græsplæne er droppet, arbejdetvil tidligst blive sat i gang til efteråret eller foråret 2019.
Opfølgning af forårstur udsat til næste møde.
Manglende lys på garagevej fra blok 1 til 4 skyldes et defekt kabel i jorden,der er bestilt håndværker til udbedring af fejl.

3.    Udvendig vedligeholdelse / vedligeholdelsesplan.
Administrator oplyste, at udskiftninger af altanvinduespartierne iblok 9 er udført og der har været gennemgang af det udførte arbejde samt 1 årsgennemgang af udskiftningen i blok 8 og 5 års gennemgang af udskiftningen iblok 4, fejl og mangler har været meget begrænset.
Vedligeholdelsesplan ligger hos Fjerring tiludarbejdelse af en piloteringsplan, men så længe vi ikke er færdige med udskiftningaf altanvinduespartierne er der ikke behovfor nogen piloteringsplan.
Det blev dog drøftet, hvad der skal sættes gang i efter udskiftning af altanvinduespartierne.

4.    Perioderegnskabet pr. 31.03.18.
Det udsendte perioderegnskabviste ikke de store afvigelser fra budgettet, dog blev afvigelse på vandforbrug og afledningsafgift drøftet,afvisningen skyldes periodeforskydning og har ikke indflydelse på regnskabet.
SA og NB vil afholde det årligelønmøde med viceværterne
Vedrørende sommerhjælp tilviceværter har vi i øjeblikket en praktikant, som viceværterne er rimeligtilfredse med, hende vil vi forsøge at forlænge aftalen med til udgangen atseptember, vi har også én i jobtræning fra kommunen på nedsat tid.

5.    Skærpet affaldssortering.
Kommunens håndtering ved opstart af ny affaldssorteringsordning har været underal kritik, det erkender de. De vil afholde en event for beboerne, de opsætteset telt ved varmecentralen hvor kommunens repræsentanter vil oplyse omordningen.

6.    Generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer på valg modtager genvalg, generalforsamlingen vil foregåsom den plejer.

7.   Næste møder.
28.08.18 kl. 17.00. Bestyrelsesmøde medrevisor.
27.09.18 kl. 19.00. Generalforsamling i Ringsted Kongrescenter.

8.   Eventuelt.
Derblev ikke drøftet noget som skulle føres til protokol.Vedhæftede filer

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand Steen Andersen
Benløseparken 181, 2.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 26 82 90 30
Mail: sa@benloeseparken.dk

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.