Dagsorden og referat fra Ejerforeningens bestyrelsesmøde nr. 3.
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 27-02-2017 17:19:47
Kategori: Generelt
     

Benløseparkens Ejerforening Den 21. februar2017

Tilstede:                    Steen J. Andersen      SA       BP.181, 2.tv.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.   61,st.tv.

                                 Nebile Sanli                NS       BP. 117, 1.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

                                 Per G.Hansen           PH       GH-Ejendom.

 

Gæst:                       Niemann Bejerholm   NB       Administrator.
Referat afbestyrelsesmøde nr. 3 / 2016-2017

 

 

1.    Godkendelseog underskrift af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 blev godkendt og underskrevet.

2.   Vedligeholdelsesplan.

Tilbud fra Fjerring, rådgivendeingeniør, på at gennemgå bygningerne og vurdere deres stand samt oprettelse af etoplæg til en 10 års vedligeholdelsesplan i skema, som de har udviklet.
Konklusionen er, at det sættes i gang, så den formentlig kan være klar til næstemøde.

 

3.    Ansættelseaf ekstra vicevært.

Det blev drøftet og aftalt, at der skal ansættes én ”grøn” mand til atholde de grønne områder i perioden fra april til og med august samt hjælpeviceværterne, hvis der er behov. Hvis det er muligt, kan det være én medtilskud fra kommunen, NB undersøger mulighederne og ansætter en i samarbejdemed viceværterne.

 

4.    Rensningaf ventilationskanaler.

Det blev drøftet og aftalt, at det skalmed i vedligeholdelsesplanen, så ingeniøren skal gøres opmærksom på, det skalvurderes og med i planen.

 

5.    Haveprojekt.

Administrator har kontaktet en havearkitektfor at få udarbejdet en plan for forskønnelse af de grønne områder, der eraftalt møde d. 16 marts kl. 10 på kontoret, SA, BP og om muligt NL vil deltagesammen med administrator.

 

6.   Udskiftning af hoveddøre i lejlighederne.

Der har været nogen snak på det sociale medie omkring kvaliteten på voreshoveddøre, da der har været nogle få indbrud. Det har medført, at SA er blevetkontaktet at et firma, som har send tilbud på udskiftning af hoveddørene tilnogen med trepunktslås. Administrator har foranlediget udskiftning af hoveddøretil nogle med stålramme og trepunktslås de steder, hvor det var påkrævet pågrund af indbrud.
Det blev drøftet og aftalt, at det skal med i vedligeholdelsesplanen, såingeniøren skal gøres opmærksom på, det skal vurderes og med i planen.

 

7.   Økonomi pr. 31. december 2016

Det udsendte perioderegnskabviste ikke de store afvigelser fra budgettet, så det blev ikke drøftetyderligere. Der skal snart være lønmøde med viceværterne, administrator ogmindst én fra bestyrelsen deltager.

 

8.   Nedlæggelse af Infokanal, tekst-tv og opsætningaf hjemmeside til mobilvisning.

Med henvisning til drøftelse under eventuelt på sidste møde blev detvedtaget, at infokanal og tekst-TV skal lukkes ned og det sker fra den 15.marts, information om det skal ske på infokanal og hjemmeside. Det er også afhensyn til den større elektroniske trafik, der er i TV og bredbånds nettet.

9.   Udvendig vedligeholdelse.

Administrator oplyste, at altanpartiudskiftningen i blok 8 starter 13.marts og de manglende asfaltslidlag på de udpegede p-pladser vil blive sat igang, så snart det bliver lidt varmere i vejret, det skal lige huskes, atparkeringsbåse skal males igen efter ny belægning.

 

10. Ringsted Kongrescenter.

Bestyrelsen erblevet kontaktet af Ringsted Kongrescenter via PH. Forespørgsel til rabatlinkpå billetter i Ringsted Kongrescenter til Benløseparkens beboer, det vil skepr. mail eller via. hjemmesiden. BP blev udpeget til kontaktperson på det, dahan styrer hjemmesiden.

 

11.  Eventuelt.
Derblev ikke drøftet noget, som skal føres til protokol.Vedhæftede filer

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand Steen Andersen
Benløseparken 181, 2.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 26 82 90 30
Mail: sa@benloeseparken.dk

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.