Priser:
Pr. måned, fra 1. februar 2024

YouSee har reguleret sine priser pr. 1.januar 2024 grundet almindelig prisudvikling og øget betaling for rettigheder, indhold og tjenester, så derfor har Benløseparkens Ejerforening valgt at regulere sine priser tilsvarende, men først pr. 1. februar 2024.

Det er i skrivende stund ikke afklaret, hvornår eller om Koda/Copydan ændre sine priser. Hvis ja – vil Benløseparkens Ejerforening forbeholde sig ret til at lade sine priserne stige tilsvarende.

Stigni
ngen fra YouSee for januar måned vil foreningen betale.


Beboere med tillægspakker, der opkræves direkte af YouSee, informeres individuelt af YouSee om deres prisregulering.


Pris grundpakke        kr. 219,65 - stigning kr. 30,00

Pris mellempakke      kr. 477,15 - stigning kr. 40,00
Pris fuldpakke            kr. 608,55 - stigning kr. 40,00

Vedr. kanaler:
Følg med på yousee.dk hvor man kan læse om ændringerne og se den nye kanaloversigt.

Pakkeskift:

Pakkeskift hvert kvartal til mindre pakke, samt afmeldelse af TV-pakker bedes meddelt administrator inden den 10. i sidste måned i kvartalet. (10.3.2024– 10.06.2024 – 10.9.2024– 10.12.2024)

Samt ekstraordinært inden den 8. februar 2024 gældende fra 1. marts 2024.

Ved afmeldelse af TV-pakker, skal man huske at give administrator oplysning om man har bredbånd fra YouSee eller ønsker det.

 

Pakkeskift hver måned til større pakker bedes meddelt administrator inden den 10. i måneden.

 

Økonomi:

Gebyr pakkeskift op eller ned                                                        kr.      300,00

Afmeldelse af TV-pakker                                                                 -         400,00

 

Ovenstående vil blive pålagt opkrævning for fællesudgifter måneden efter.

 

Det skal bemærkes, at der efter afmeldelse af Tv-pakke stadig skal betales et månedligt beløb til administration, drift og forbedring af fællesanlægget  kr. 15,00


Det vil stadig være muligt at have bredbånd fra YouSee, man skal selv tilmelde eller afmelde det hos YouSee og administrator.

Med venlig hilsen
Benløseparkens Ejerforening
v/ Bjarne Petersen

Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.