Priser:
Pr. måned fra 1. januar 2023
Da både Koda/Copydan og YouSee regulerer deres priser pr. 1. januar 2023 grundet almindelig prisudvikling og øget betaling for rettigheder, indhold og tjenester har Benløseparkens Ejerforening valgt at regulere deres priser tilsvarende.


Beboere med tillægspakker, der opkræves direkte af YouSee, informeres individuelt af YouSee om deres prisregulering.


Pris grundpakke        kr. 189,65 - stigning kr. 20,00

Pris mellempakke      kr. 437,10 - stigning kr. 30,05
Pris fuldpakke            kr. 568,55 - stigning kr. 40,00

Vedr. kanaler:
Følg med på yousee.dk hvor man kan læse om ændringerne og se den nye kanaloversigt.

Pakkeskift:

Pakkeskift hvert kvartal til mindre pakke, samt afmeldelse af TV-pakker bedes meddelt administrator inden den 10. i sidste måned i kvartalet.  (10.3.23 – 10.6.23 – 10.9.23- 10.12.23). 


Ved afmeldelse af TV-pakker, skal man huske at give administrator oplysning om man har bredbånd fra YouSee eller ønsker det.

 

Pakkeskift hver måned til større pakker bedes meddelt administrator inden den 10. i måneden.

 

Økonomi:

Gebyr pakkeskift op eller ned                                                        kr.      300,00

Afmeldelse af TV-pakker                                                                 -         400,00

 

Ovenstående vil blive pålagt opkrævning for fællesudgifter måneden efter.

 

Det skal bemærkes, at der efter afmeldelse af Tv-pakke stadig skal betales et månedligt beløb til administration, drift og forbedring af fællesanlægget  kr. 15,00


Det vil stadig være muligt at have bredbånd fra YouSee, man skal selv tilmelde eller afmelde det hos YouSee og administrator.

Med venlig hilsen
Benløseparkens Ejerforening
v/ Bjarne Petersen

Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski
Benløseparken 163 2. tv.
4100 Ringsted
Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanreniszwski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.