Pakkeskift:

Pakkeskift hvert kvartal til mindre pakke, samt afmeldelse af TV-pakker bedes meddelt administrator inden den 10. i sidste måned i kvartalet. (10.3.2024– 10.06.2024 – 10.9.2024– 10.12.2024)

Samt ekstraordinært inden den 8. februar 2024 gældende fra 1. marts 2024.

Ved afmeldelse af TV-pakker, skal man huske at give administrator oplysning om man har bredbånd fra YouSee eller ønsker det.

 

Pakkeskift hver måned til større pakker bedes meddelt administrator inden den 10. i måneden.

 

 

Økonomi:

Gebyr pakkeskift op eller ned                                                        kr.      300,00

Afmeldelse af TV-pakker                                                               -         400,00

 

Ovenstående vil blive pålagt opkrævning for fællesudgifter måneden efter.

 

Det skal bemærkes, at der efter afmeldelse af Tv-pakke stadig skal betales et månedligt beløb til administration, drift og forbedring af fællesanlægget  kr.       15,00


Det vil stadig være muligt at have bredbånd fra YouSee, man skal selv til melde eller afmelde det hos YouSee og administrator.
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.