Information vedrørende renovering af altangulve og lofter.
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 23-10-2023 16:56:14
Kategori: Generelt
     
Information vedrørende renovering af altangulve og lofter.
Entreprenøren er nu ved vejs ende i blok 1 og lukker ned for vinteren. Arbejdet forventes at opstarte til foråret 2024, i blok 2 nord, da stillads mm vil blive opmagasineret i container mellem de første garageblokke.
Det forventes, at der vil blive lavet 3 til 4 blokke i 2024.
Information herom kommer til den tid.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen / Administrator
 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.