Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2019-2020-2021
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 07-09-2021 12:17:42
Kategori: Generelt
     

Den 01.09.2021

Tilstede:

Næstformand           Per G. Hansen            PH       GH-Ejendom.

Sekretær                  Bjarne Petersen          BP       BP.  61,st.tv.

Bestyrelsesmedlem Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

 

Gæst:

                                 Steen J. Andersen      SA       Afgående formand pr. 01-09-2021.

                                 Niemann Bejerholm   NB       Administrator

                                 Carsten Øhauge         CØ      Beierholm Revision

                                 Leon Stokkebye         LS       Beierholm Revision

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2019-2020-2021

 

1.   Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 blev godkendt og underskrevet.


2.   Årsregnskab 2020-2021 ved revisor.
Revisor CØ og LS omdelte det reviderede regnskab (Årsrapport) for 2019-2020 og gennemgik hovedtallene, som de vil gøre på generalforsamlingen, derefter omdelte de det reviderede regnskab (Årsrapport) for 2020-2021 og gennemgik det grundigt, gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der var taget stikprøver i bilag og der ikke var fundet nogen uoverensstemmelser med den fremlagte Årsrapport for regnskabsåret.

Største udsving i forhold til budget:
Der har været en stigning på
5,8% i vandforbrug, det kan skyldes Covid-19, beboerne har været mere hjemme og vasket hænder oftere end normalt, samt en stigning i prisen på 10,4% i vand og vandafledningsafgift til Ringsted forsyning.

Renovation ligger på niveau med det budgetterede.

Reparation og vedligeholdelse af maskiner er kr. 21.000 billigere end budget.

Værktøj, arbejdstøj, gødning, elpærer m.v. er kr. 28.000 dyrere end budget.

Vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af indgangsdøre er kr.112.000 dyrere end budget.

Revideret regnskab / årsrapport udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.


3.   Udvendig vedligeholdelse/vedligeholdelsesplan
Den reviderede vedligeholdelsesplan blev udleveret, se i øvrigt punkt 2 i sidste referat.


4.   Budget 2020-2021
Budgetudkastblev gennemgået af CØ og LS for bestyrelsen.
Budgettet for regnskabsåret 20
21/2022 blev udarbejdet med udgangspunkt i en 5% stigning i a`contoopkrævninger, på grund af den fortsatte stigning i vand-og vandafledningsafgift, i forhold til det, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.
Budgettet er baseret på indgående aftaler. Hvor sådanne ikke foreligger, er der regnet med anslåede prisstigninger i forhold til regnskabsåret 2020/2021
Der er taget følgende punkter med i budgettet til vedligeholdelse:
Nye kælderdøre                                                                                250.200 kr.
Altanrenovering ifølge gennemgang                                                 689.500 kr.
Varmemålere ifølge ISTA                                                                 670.000kr.
Øvrige vedligeholdelsesarbejder                                                   1.080.000kr.
Diverse ad hoc.                                                                                 500.000 kr.
    I alt                                                                                             4.0
00.000 kr.
Bestyrelsen foreslår, at der tilbageføres 500.000 kr.af det hensatte beløb til Informations- og signalforsyning.

Budgettet blev herefter godkendt af bestyrelsen og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.


5.   Indkomne forslag fraejere/bestyrelse
Blev behandlet på sidste møde.
Dog er der fra Torben L. Hansen pr. mail den 31. august 2021 indsendt brev / forslag til generalforsamlingen med ønske om det udsendes sammen med indkaldelsen, det blev drøftet. Konklusionen er, det kan ikke sendesmed indkaldelsen, da fristen er overskredet.


6.   Generalforsamling
Administrator udfærdiger indkaldelsesammen med revisor vedr. de ændringer, som blev aftalt.
Administrator sørger for tryk og udsendelse sammen med regnskab og indkommende forslag. Der skal ikke trykkes nye stemmesedler, da det på sidste møde er besluttet at bruge dem, der er trykt med årstal 2020.

BP har kontakt til Ingelise for at få et opdateret kartotek til brug vedadgangskontrol til generalforsamlingen.

Det blev herunder besluttet, at afgående formand SA kommer som gæst på generalforsamlingen (har solgt sin lejlighed pr. 01-09-2021) for at aflægge årsberetningen for de to år, der er gået siden sidst afholdte generalforsamling, på grund af Covid-19 restriktionerne.

Bestyrelsen mødes ca. kl. 18. i Ringsted Kongrescenter for at klargøre til generalforsamlingen.


7.    Selskabslokalet
SA, har medbestyrelsens godkendelse overdraget nøgler, regnskab samt kalender til ny bestyer af selskabslokalet blok 10, som er Per Svendson. Der mangler bare, at der skal oprettesen bankkonto under Ejerforeningen til Selskabslokalet blok 10 i banken, som Per Svendson kan bruge til ind- og udbetalinger, det vil Ingelise få gjort snarest.


8.   Reelle ejere
Der blev ikke drøftet noget.


9.   Eventuelt

Der blev ikke drøftet noget, der skal indføres i referat.Vedhæftede filer

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski
Benløseparken 163 2. tv.
4100 Ringsted
Tlf. 24 95 49 07
Mail: allandreniszwski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.