Referat af bestyrelsesmøde nr. 7
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 25-08-2021 14:07:31
Kategori: Generelt
     

Den 18.08.2021

Tilstede:                   Steen J. Andersen      SA       BP. 181, 2.tv.

                                 Per G. Hansen            PH       GH-Ejendom.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.  61,st.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

 

Gæst:                       Niemann Bejerholm   NB       Administrator.

 


Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 / 2019-2020-2021

1.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 blev godkendt og underskrevet.


2.    Udvendig vedligeholdelse 2021-2022
Altaner:

Administrator oplyste, at han og Arne fra A-J Rådgivende Ingeniører ApS , har udført gennemgang af alle altaner fra lift, der er udarbejdet skema og rapport med resultatet. Der er 39 altaner der skal straks behandles. Skema og rapport er udleveret.
Konklusion, de dårligste medtages i kommende budget og resten indsættes i vedligeholdelsesplanen sammen med udskiftning af sidebeklædning på alle altanerne.

Indgangsdøre:
Der er blevet afholdt afleveringsforretning med bygherre, entreprenør og rådgiver.
Konklusion, dørene funger
er ikke korrekt, fejl og mangler skal udbedres, hvorefter der skal en ny afleveringsforretning til.
Afleveringsprotokol blev udleveret.

Dørtelefoner:

Der er omdelt spørgeskema til beboerne medsvarblanket, om den enkelte beboer synes dørtelefonen funger korrekt.

Asfaltering:

Asfaltering af diverse slid huller er ved at blive udført.
Gangsti fra nr. 149 – 159 samt mellem trappe medtages i kommende budget.

Garageporte:
Frontplader på porte er meget dårlige og trænger til udskiftning, det blev drøftet.
Konklusionen blev, at der skal indhentes tilbud på nye aluporte i stedet for at reparere på de gamle slidte og tunge porte, det indsættes i vedligeholdelsesplanen.

Bøgehække:

Hækken mod Fredensvej bør udskiftes til bøgehæk samt løbende langs bus vej i det om fang, der er plads til det i budget.

Varmemålere i lejlighederne:
Administrator er blevet kontaktet af Ista vedr. udskiftning af varmemålere, som er over 9 år gamle og trænger til udskiftning, da batteristanden er lav. Det blev drøftet og skal tages medunder vedligeholdelse i næste budget. Det skal drøftes med revisor, om det kan afskrivesover en årrække, eksempelvis 6 år, så vil det belaste budget mindre.


3.   Generalforsamling
a Forslag til dagsorden
   Blev ikke behandlet, skal med på næstemøde.

Stemmesedler 2020 / 2021
   Stemmesedler fra den udskudte generalforsamling i 2020 kan godt benyttes nu i 2021, da der ikke er uddelt nogen af dem.

c Håndtering af formandens afgang
   SA har aftalt med Per (vicevært), at han overtager udlejningen af selskabslokalet, overdragelse vil finde sted en af de nærmeste dage.
   SA afholder beretning som sædvanligt, men da han har solgt lejligheden, træder han ud af  bestyrelsen efter generalforsamlingen.

d Præsentation af eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer
   Bestyrelsen havde indbudt to medlemmer til at komme til mødet for en kort præsentation og snak om bestyrelsesarbejdet samt om det er noget for dem at blive opstillet til valg på generalforsamlingen. Efterfølgende havde vi en snak i bestyrelsen og konklusionen er, at vi mener, det giver mening, at bestyrelsen opstiller dem på generalforsamlingen.

e Forslag fra bestyrelsen
   Er drøftet på tidligere møde, tagesmed i dagsordenen til generalforsamlingen.

f Forslag fra medlemmerne
   De indkommende forslag fra medlemmer blev drøftet og tages med i dagsordenen til generalforsamlingen også dem fra den udskudte generalforsamling.


 

4.   BEKEY
Administrator har modtaget en underskrevet aftale fra BEKEY, som er et firma, der indsætter en chip i vores dørtelefoner, som så kan åbne vores indgangsdøre via en app på mobiltelefon, aftale var rundsendt fra BEKEY´s side pr. mail til bestyrelsen, det blev drøftet.
Konklusionen er, for det første en useriøs måde at markedsføre sig på, det fremgår af aftalen, at vi, som ejere af dørtelefoner, ikke har nogen indflydelse på hvem, der kan åbne vores indgangsdøre.
Bestyrelsen var enige om, det ikke havde nogen mening og interesse.


5.   Nye punkter noteres og drøftes
Der blev ikke drøftet noget.


6.   Næste møde

a 1. september2021 Bestyrelsesmøde med revisor
b 27. september 2021 Generalforsamling
Vedhæftede filer

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski
Benløseparken 163 2. tv.
4100 Ringsted
Tlf. 24 95 49 07
Mail: allandreniszwski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.