Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 / 2019-2020
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 01-05-2021 13:56:08
Kategori: Generelt
     

Den 20.04.2021

Tilstede:                   Steen J. Andersen      SA       BP. 181, 2.tv.

                                 Per G. Hansen            PH       GH-Ejendom.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.  61,st.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.
Fraværende:

                                 Nebile Sanli                NS       BP. 117, 1.tv.

Gæst:
                                 Niemann Bejerholm   NB       Administrator.

 


Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2019/2020

1.   Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referat af bestyrelsesmøde nr.
5 blev godkendt og underskrevet.


2.    Udvendig vedligeholdelse/vedligeholdelsesplan.
a Udskiftning af indgangspartier.

Udskiftning af indgangspartier er
færdig i alle blokke, administrator har besigtiget dørene i de første 5 blokke, de lukker stadig ikke tilfredsstillende, de lukker ikke tæt til karm og tætningsliste, så det trækker ind af dem, dørpumpe smækker dør for hårdt i, skal stoppe før karm og trække døren i. Administrator har kontaktet leverandør og mener, at dørpumpe er for svag eller mangler den rigtige justering, sidste rate af betalingen er tilbageholdt på grund af denne mangel.
b Montering af dørtelefoner.
Montering 
og opsætning af dørtelefoner med monitor er pt. taget i brug i de første 5 blokke med nøglebrik, det forventes at blok  6 - 7 bliver taget i brug ca. uge 18.

Herunder blev endvidere drøftet følgende:
Administrator er blevet kontaktet af Ista vedr. udskiftning af varmemålere, som er over 9 år gamle og trænger til udskiftning, da batteristanden er lav. Det blev drøftet og taget med under vedligeholdelse i næste budget, det skal drøftes med revisor, om det kan afskrives over en årrække.
Der bør også tages stilling til renovering af legehuse (nyt pap på tagene)
, da de generelt er i en meget dårlig stand. Nye borde og bænke ved legepladserne er også på krævetDette skal besigtiges på forårsturen d. 10.05.2021.


3.   Renovation.

Ny affaldssortering er fra kommunens side blevet udskudt til ca. september, man kan endnu ikke oplyse hvordan, det skal foregå.
På grund af for meget restaffald (gråt affald) er vi tvunget til at overgå til tømning hver uge i stedet for tømning hver 14. dags, som følge heraf vil der komme en merudgift på ca. 500.000 kr. det skyldes manglende sortering fra beboerne her i Benløseparken, viceværterne har i en periode forsøgt at afhjælpe det ved at have 10 ekstra containere, som de har flyttet rundt på, men det har ikke kunnet afhjælpe problemet.


4.    Reparation af altangulve.
Der er mange altangulve og forkanter, der er frostsprængte, der er taget kontakt til bygningskonsulent Arne Andersen for at udarbejde materiale, så der kan indhentes tilbud på reparation, som kan komme med i næste budget til generalforsamlingen. Det kræver, at beboerne rydder altanen, så gulvet er frit tilgængeligt fra en lift, der vil komme et skriv ca. 14 dage før besigtigelsen.


5.   Perioderegnskab pr. 31.03.21.
Regnskabet var udsendt pr. mail, det blev gennemset og drøftet, afvigelse på vandforbrug og afledningsafgift skyldes en periodeforskydelse ellers ikke de store afvigelser.


6.    a Dato for generalforsamling 2020 og 2021.
Den udsatte generalforsamling bliver
ikke afholdt på grund af Corona situationen og den korte tid der er til den næste ordinære generalforsamling. Der har været kontakt til advokat vedr. dette og han mener, det kan forsvares på grund af Corona situationen, der kan ikke afholdes nogen udgifter på grund af manglende budget, men de nødvendige udgifter og dem, der er vedtaget på sidste generalforsamling, kan afholdes.
Der vil blive udsendt ny indkaldelse til den ordinær generalforsamling, som afholdes i september 2021.
b Forslag fra bestyrelsen.
Fibernet fra TDC-nets.
TDC-nets anmodning om at trække fiber til alle lejligheder, det er en åben fiber, som alle udbydere kan benytte, er kommet retur med de af advokatens anmodede rettelser.


7.    Næste møde.
Forårsturen d.10.05.2021 kl. 16 mødested blok 1 nord.
Næste bestyrelsesmøde: Ingelise udsender en Doodle med datoer.
Generalforsamling afholdes d. 27.09.2021 kl. 19 i Ringsted Kongrescenter.


8.   Eventuelt.

Der blev ikke drøftet noget, der skal indføres i referat. 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski
Benløseparken 163 2. tv.
4100 Ringsted
Tlf. 24 95 49 07
Mail: allandreniszwski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.