Benløse Bypark
Referat fra Ejerforeningen bestyrelsesmøde nr. 5 2019-20.
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 02-12-2020 13:59:04
Kategori: Generelt
     

Den 25.11.2020

Tilstede:                   Steen J. Andersen      SA       BP. 181, 2.tv.

                                 Per G. Hansen            PH       GH-Ejendom.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.  61,st.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

                                 Nebile Sanli                NS       BP. 117, 1.tv.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 2019/2020

 

1.   Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 blev godkendt og underskrevet.


2.   Udvendigvedligeholdelse/vedligeholdelsesplan
a Vaskepladser

Vaskeplads til beboer er færdig, der mangler dog et greb til ud- og indrulning af slange samt lås med nøglebrik. Skabeter el-trisset, så det påtænkes, at vaskepladsen er åben hele året, men viceværterne vil jævnligt tjekke, at det ikke fryser.
b Indgangspartier
Udskiftning af indgangspartier er pt. udskiftet i alle blokke, men de er ikke indjusteret og lukker derfor ikke korrekt. Bestyrelsen og administrator har besigtiget en del af dørene og har på det grundlag kontaktet leverandør med henblik på at få gennemgået alle døre, så de kan lukke ordentligt og fortsætte med det, det blev samtidig påtalt at fuge under fodtrin er mangelfuld og der mangler understøtning under mange døre.
c Montering af dørtelefoner
Montering og opsætning af dørtelefoner og monitor er pt. opsat i de første 5 blokke, men ikke aflåst endnu, da der er for mange døre, som ikkelukker rigtigt, det vil formentlig være udbedret så døre kan låses og der kan udleveres brikker til beboer  i de første5 blokke i starten af januar 2021. De resterende blokke forventes færdige i maj2021.
d Fibernet
TDC-nets anmodning om at trække fiber til alle lejligheder, det er en åben fiber, som alle udbydere kan benytte, er kommet retur med de af advokatens anmodede rettelser. Det tages med som forslag på generalforsamlingen og SA udfærdiger et skriv om fiberen, som skal lægges op på hjemmesiden og evt. med i beretningen til generalforsamlingen.
Herunder blev prisstigning på TV pakker fra YouSee drøftet og de blev fastsat til en stigning som svarer til stigningen fra YouSee og CopyDan, Koda, Grundpakke kr. 161,10. Mellempakke kr. 368,45. Fuldpakke kr. 490,00


3.   Perioderegnskabpr. 30.09.20

Regnskabet blev udleveret på mødet, det blev gennemset og drøftet, dervar ikke de store afvigelser.

4.    Generalforsamling
a Dato for generalforsamling 2020

Den udsattegeneralforsamling bliver afholdt d. 03.02.21.
Der vil blive udsendt ny indkaldelse.

b Mødeafvikling
Det blev drøftet, om den skal afholdes online, både online og fysiskeller fysisk.
Det blev besluttet at afholde den fysisk, der vil være opsat stolerækker udenborde til 96 personer og man skal bære mundbind,når man bevæger sig rundt, vi vil samtidig opfordre beboer til, at der kun møder én person oppr. lejlighed i disse Corona tider.


5.    Næste møde
Næstebestyrelsesmøde afholdes efter den udsatte generalforsamling og mødetidspunkt aftalesder.


6.   Eventuelt

Derblev ikke drøftet noget, der skal indføres i referat.Vedhæftede filer

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski
Benløseparken 163 2. tv.
4100 Ringsted
Tlf. 24 95 49 07
Mail: allandreniszwski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.