Dagsorden og referat fra Ejerforeningens bestyrelsesmøde nr. 5.
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 23-06-2017 16:27:39
Kategori: Generelt
     

Benløseparkens Ejerforening                    Den 14. juni 2017

Tilstede:                    Steen J. Andersen      SA       BP.181, 2.tv.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.   61,st.tv.

                                 Nebile Sanli                NS       BP. 117, 1.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

                                 Per G.Hansen           PH       GH-Ejendom.

 

Gæst:                       Niemann Bejerholm   NB       Administrator.

 

Referat afbestyrelsesmøde nr. 5 / 2016-2017

 

1.    Godkendelseog underskrift af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 blev godkendt og underskrevet.

2.    Haveprojekt.

Haveprojekt blev drøftet, HL er ikke kommet med overslagspriser endnu, administrator har haft kontakt til HL ogbedt HL kontakte, ANLÆGSGARTNER HEINO VISTISENA/S, så hankan komme med en overslagspris, som vi kan bruge til generalforsamlingen, viskal have prisen senest d. 01. august. Skal med på næste bestyrelsesmøde.

3.   Opfølgning på forårsturen.

Administrator udleverede notatfra forårsturen, dette blev drøftet og taget til efterretning, udbedring af de12 punkter vil snarest blive iværksat, nogle er igangsat.
Det blev i øvrigt drøftet, hvorvidt falkeoverflyvningen hjælper på måge- ogallike- bestanden i og omkring området. Konklusion: Der er tilsyneladende ikkeså mange i området som, der plejer at være, men de fugle, der har nået atetablere reder, vender hurtigt tilbage, det må der gøres noget ved.
Administrator får fat i en lift, så man kan komme op til rederne for at forsøgeat fjerne dem snarest muligt.

4.   Udvendig vedligeholdelse / vedligeholdelsesplan.

Administrator oplyste, at Arne Andersen fra Fjerring er i gang med udarbejdelseaf vedligeholdelses- planen, har besigtiget ejendommen, men er ikke helt færdigmed udarbejdelse. Har lovet den færdig inden den 01. august. Skal med på næstebestyrelsesmøde og bør rundsendes til bestyrelsen på mail, så snart den erfærdig.

5.   Generalforsamling.

Generalforsamlingener fastsat til mandag den 18. september 2017 kl. 19.00 i Ringsted Kongrescenter,banketsalen.
Det praktiske omkring generalforsamlingen bliver som de foregående år.

 

6.   Næstemøde.
Efter behov.

7.    Eventuelt.
Derblev ikke drøftet noget, som skulle føres til protokol.Vedhæftede filer

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand Steen Andersen
Benløseparken 181, 2.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 26 82 90 30
Mail: sa@benloeseparken.dk

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.