Dagsorden og referat fra Ejerforeningens bestyrelsesmøde nr. 2.
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 16-01-2017 16:37:55
Kategori: Generelt
     

Benløseparkens Ejerforening Den 13. december 2016
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde nr. 2 / 2016-2017

Tilstede:                   Steen J. Andersen      SA       BP.181, 2.tv.

                                 Per G. Hansen           PH       GH-Ejendom.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.   61,st.tv.

                                 Nebile Sanli                NS       BP. 117, 1.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

 

Gæst:                       Niemann Bejerholm   NB       Administrator.

 

 

Referat afbestyrelsesmøde nr. 2 / 2016-2017

 

1.   Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referataf bestyrelsesmøde nr. 1 blev godkendt og underskrevet.
Det originale referat fra møde nr. 1 og generalforsamlingen er udlånt tiladministrator til brug for tinglysning af pantstiftelse, kopi i protokol.
Originalt referat fra møde nr. 1 2015-2016 er tilbage fra udlån, indsat iprotokol.


2.   Økonomi pr. 30. september 2016.
Det udsendte perioderegnskab viste ikke destore afvigelser fra budgettet, så det blev ikke drøftet yderligere.

3.   Støtte til hjertestarter vedNordcentret.

Vi er blevet kontaktet af Kunsten at reddeliv med henblik på at støtte projekt hjertestarter ved Norcentret, bestyrelsenhar pr. mail drøftet det og alle er enige om, at det er en god ide at støttedet med et beløb på 10.000 kr. SA tager kontakt til Kunsten at redde liv for ataftale nærmere, der vil i forbindelse med dette være mulighed for et kursus iat bruge hjertestarteren for viceværter, bestyrelse m.fl.

 

4.   Rengøring af kældergange.

Der er i samarbejde med viceværter indkøbt støvsuger til en pris 18.600kr., den er med bred suge tragt og slange til vægge og loft, til rengøring afkældergange, den er nem at håndtere ned og op af kældertrapperne. Viceværter eri gang med at rengøre kældergangene, det forventes, at de er nået i gennem demalle inden jul 2016. Det må forventes, at det skal gøres 4 gange om året ellerefter behov.

 

5.    Udvendig vedligeholdelse.
NB oplyste, at der ikke er nogenændringer i forbindelse med udskiftninger af altanvinduespartierne, det erstadig Ingvarsen Ringsted A/S og de samme medarbejdere, der vil foretagearbejdet. Arbejdet forventes igangsat i blok 8 ca. uge 11.
Det blev drøftet, om der er behov for en fornyelse af de grønne områder mellemblokkene, bestyrelsen mener, det kunne være en ide at få en landskabsarkitektmed ind over det.
Bænke langs garage og busvej samt på legepladserne bør rengøres og renoveres.

6.    Opfølgning af punkter fra generalforsamlingen.
Dette punkt drøftes nærmere på næste møde, der indhentes prisser fra div.firmaer som kan udføre disse arbejder.

7.   Underskriftaf fuldmagt til tinglysninger.
Fuldmagt blev underskrevet.

      8. Eventuelt.
        Det bør overvejes om vores infokanal og tekst-tv især skal fortsætte,
      det er meget tidskrævende at vedligeholde, da hjemmeside stoffet ikke
      direkte kan overføres, og der er formentlig ikke mange der læser den,
      det er et godt stykketid siden den er blevet opdateret, uden der er
      nogen beboer reaktion på det. Det skal med som punkt på næste
      møde.

      Der blev ikke drøftet noget yderligt, som skal føres til protokol.

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand Steen Andersen
Benløseparken 181, 2.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 26 82 90 30
Mail: sa@benloeseparken.dk

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.