Opråb om husdyr i Benløseparken.
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 03-05-2014 16:26:03
Kategori: Generelt
     

Til alle beboere

i Benløseparken

 

Ringsted, den 29. april 2014

  

Opråb om husdyr i Benløseparken.   

 

Jævnfør punkt 21 i vedtaget ordensreglement for ejere og lejere i Benløseparken må der IKKE holdes husdyr (kæledyr) af nogen art i Benløseparken bortset fra stuefugle i bur og akvariefisk.

 

Såfremt dette ikke efterkommes kan sagen blive overdraget til Advokatfirmaet Ladefoged, Møllegade 7, 4100 Ringsted, der vil indlede en sag under henvisning til ordensreglementet og vedtægterne § 7 for misligholdelse af husordenen. Dette kan resultere i at den pågældende lejlighedsejer skal fraflytte sin lejlighed med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

 

  

 

Med venlig hilsen

Benløseparkens Ejerforening

v/GH Ejendom A/S

 

Mette Jensen 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.