På grund af flere henvendelser til viceværter og administrator fra beboer/ejer vedrørende besvær med åbning/lukning af  vinduer, vil bestyrelsen gøre opmærksom på at indvendig vedligeholdelse, som omfatter rengøring og smøring af bevægelige dele i vinduens false med syrefri olie (WD40) mindst en gang årligt, påhviler beboer/ejer jævnføre vedtægter §3B, stykke 2.

Se i øvrigt leverandørens (Kastrup vinduer) anvisninger.

På bestyrelsens og administrators vegne.

Medvenlig hilsen

BenløseparkensEjerforening
v/Bjarne Petersen
Benløseparken 61, st.tv
4100 Ringsted
tlf. +45 2135 1559
mail: bp@benloeseparken.dk


Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.